25% των προσφύγων που φθάνουν στην Ευρώπη μπορεί να υποφέρουν από PTSD Το έργο παρέχει πληροφοριακό & εκπαιδευτικό υλικό για τους μη ειδικευμένους φροντιστές προσφύγων Το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα του έργου των βοηθών προσφύγων

Σχετικά με το έργο

Στόχος του έργου μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε για την ύπαρξη μετατραυματικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένης της PTSD) ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, για τα συμπτώματά των προβλημάτων καθώς και για τις δυνατότητές όσο αφορά τις πρώιμες, πρώτου επιπέδου, παρεμβάσεις ψυχικής υγείας. Επιπλέον, να υποστηρίξουμε τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών των προσφύγων (όπως δάσκαλοι, εκπαιδευτές, μέντορες κ.λπ.) και των εργαζόμενων με αυτούς, ειδικά επειδή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν αυξανόμενο αριθμό προσφύγων / αιτούντων άσυλο με ποικίλες ψυχολογικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες.

Ομάδες στόχοι

Οι ομάδες στόχοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς περιλαμβάνουν:
  • Άτομα χωρίς ψυχιατρική ή ψυχολογική εκπαίδευση που εργάζονται σε συμβατική ή εθελοντική βάση με πρόσφυγες (π.χ. κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, εργαζόμενους για τη νεολαία κ.λπ.)
  • Καθηγητές/εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές – προσφυγόπουλα ή με μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων
  • Οργανισμοί που ασχολούνται με την υποδοχή και / ή τη διαχείριση προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Κατευθυντήριες Γραμμές

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ευαισθητοποίηση αποτελούν ένα απλό, πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη και την πλήρη ενημέρωση των ατόμων που εργάζονται με πρόσφυγες με τραυματικό υπόβαθρο.

Φύλλα
δράσης

Τα Φύλλα Δράσης περιέχουν συστάσεις και βασικές ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και των μεταναστών, σύντομες ενότητες σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του PTSD.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστηρίζει την διάθεση όλων των διαδικτυακών εργαλείων του έργου και υποστηρίζει επίσης διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία όπως φόρουμ, ιστολόγια και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές

Εφαρμογή για κινητά έξυπνα τηλέφωνα και tablets.

Τελευταία νέα