Online Materijal

Najvažniji rezultati projekta:

Izvještaj o procjeni potreba

Detaljno pojašnjenje analize potreba i opis trenutačne situacije izbjeglica i migranata u sedam zemalja uključenih u projekt te integracija izvještaja svake zemlje u jedan sveobuhvatni izvještaj. Ovaj izvještaj služit će kao alat za podizanje svijesti i postavit će temelje za čvrstu stratešku suradnju među partnerima.

Smjernice

Smjernice za podizanje svijesti razvijaju se kao jednostavni, praktični alati za sveobuhvatno informiranje i podršku ljudima koji rade s traumatiziranim izbjeglicama, a govore o faktorima koji utječu na mentalno stanje izbjeglica i dugoročnim učincima psihološkog stresa.

Aktivnosti

Aktivnosti sadržavaju preporuke i ključne aktivnosti usmjerene na zadovoljenje potreba izbjeglica i migranata, kao i kraće module o tome kako prepoznati posttraumatske probleme (uključujući PTSP) i kako s njima postupati, preporuke za djelovanje u slučaju problematičnog ponašanja klijenata, plan za izvedbu intervencija te ključna saznanja iz istraživanja.

e-platforma

e-platforma podržava isporuku svih online alata koji se razvijaju unutar ovog projekta, ali nudi i dodatne interaktivne alate kao što su forumi, blogovi i aplikacije za društvene mreže. Olakšava prevođenje u stvarnom vremenu i ruši barijeru između korisnika iz različitih zemalja.

Odabrani online materijali

Odabrani online materijali iz Smjernica i Aktivnosti prenose se na smislen način u aplikacije za pametne telefone.

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija za pametne telefone i tablete