Projekt

Iako je masovni migracijski pokret koji je 2015. doveo više od milijun izbjeglica u europske zemlje, postao manji, može se očekivati da će mnoge izbjeglice nastaviti dolaziti u Europu u nadolazećim godinama. Ovaj veliki zadatak ne zahtijeva samo dodatne proračune za registraciju, smještaj, hranu, medicinsku skrb i obrazovanje, nego i veliku radnu snagu. Dok neki od tih radnika imaju odgovarajuću profesionalnu pozadinu kao što su psiholozi, socijalni radnici itd., ogroman dio ljudi koji rade s izbjeglicama, posebno u nevladinom i dobrovoljnom sektoru, imaju drugu profesionalnu pozadinu i svoju dobru volju da pomognu . Ali ponekad je “put u pakao popločan dobrim namjerama”.

pstd

Ovaj aspekt je posebno važan kada uzmemo u obzir da oko polovice izbjeglica koji dolaze u Europu doživljava psihološke poteškoće koje proizlaze iz traume. Čak polovica tih izbjeglica može patiti od post-traumatskih problema, uključujući posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Međutim, post-traumatski problemi se često previđaju, jednostavno zato što većina ljudi koji su u izravnom kontaktu s izbjeglicama i tražiteljima azila – nisu njih svjesni.

Cilj projekta je omogućiti nespecijaliziranim pružateljima skrbi za izbjeglice da identificiraju i pruže psihosocijalnu podršku i rane intervencije na niskoj razini za izbjeglice s posttraumatskim problemima (i PTSP-om). Posebno:

  • Podići svijest o pojavi posttraumatskih problema i simptoma među izbjeglicama i tražiteljima azila te o mogućnostima ranih intervencija na niskoj razini za mentalno zdravlje.
  • Podržati kontinuirani profesionalni razvoj edukatora izbjeglica (kao što su nastavnici, treneri, mentori, itd.) te osoba koji dolaze u prve konakte sa migrantima , osobito volontera.
  • Razviti jednostavne, praktične alate (Smjernice za podizanje svijesti i obrasce djelovanja) kako bi podržali i na sveobuhvatan način informirali ljude koji rade s izbjeglicama; ti će alati sadržavati preporuke i ključne aktivnosti za zadovoljavanje potreba klijenata izbjeglica i migranata, kratke module o procjeni i opskrbi posttraumatskih problema i simptoma ( uključujući i PTSP )i ključne nalaze dobivenih istraživanjem.
  • Razviti internetsku i mobilnu aplikacijubaziranu na spomenutim alatima.

Projekt se uklapa u zajedničku temeljnu strategiju partnera te je izrada smjernica i akcijskih listova za podizanje svijesti o učincima psihotraume na izbjeglice u skladu s njihovim istraživačkim ili obrazovnim aktivnostima i njihovim operativnim programima. Transnacionalna suradnja partnera, većina njih iz zemalja koje su uvelike sudjelovale u nedavnoj “izbjegličkoj krizi”, obogatit će kvalitetu rezultata i učiniti ih odmah primjenjivima kako bi pomogli u smanjenju patnje i povećanju sposobnosti izbjeglica i azilanata koje treba ojačati da bi se nosili sa mentalno zdravstvenim aspektima procesa integracije.

Sinteza nalaza “aktualnog stanja” kao i pregled postojećih modela, politika i inicijativa u različitim partnerskim zemljama utjecat će na razvoj različitih rezultata. Ciljne skupine i dionici koji ocjenjuju rezultate projekta, glavni su akteri za prijenos rezultata projekta u svoje aktivnosti s izbjeglicama i migrantima. Materijali za diseminaciju, kao i više informacijskih i edukacijskih sastanaka organizirani su s ciljem širenja i promicanja ishoda našeg projekta, kako na nacionalnoj razini u zemljama partnerstva, tako i na europskoj.