Projekt

Iako se masovni val migracija, koji je 2015. godine u europske zemlje donio više od milijun izbjeglica, u posljednje vrijeme smanjuje, za očekivati je da će velik broj izbjeglica nastaviti pristizati u Europu u narednim godinama. Ovaj golemi zadatak iziskuje ne samo dodatna sredstva za prihvat, smještaj, hranu, zdravstvenu njegu i obrazovanje izbjeglica, nego i pojačanu radnu snagu. Iako neki od ovih ljudi imaju profesionalno obrazovanje u području psihologije, socijalnog rada itd., velik broj osoba koje rade s izbjeglicama, osobito iz sektora nevladinih i volonterskih organizacija, ima drukčiju obrazovnu pozadinu i jedino dobru volju za pružanje pomoći. Međutim, dobre namjere nisu uvijek dovoljne da bi se postigli dobri rezultati.

pstd

Ovo je iznimno važno uzmemo li u obzir da oko polovice ukupnog broja izbjeglica koji dolaze u Europu proživljava psihološku bol kao posljedicu traume. Također, moguće je da čak polovica ovih izbjeglica pati od posttraumatskih problema, što uključuje i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Ove posttraumatske posljedice često ostanu nezabilježene zbog toga što većina ljudi koji rade na takozvanoj prvoj liniji – ljudi koji su u izravnom kontaktu s pristižućim tražiteljima azila, poput humanitarnih radnika, edukatora itd. – nije svjesna ovih problema.

Projekt nastoji osposobiti pružatelje pomoći koji nemaju stručno obrazovanje za pružanje niskointenzitetne psihološke podrške i provođenje ranih intervencija u mentalnom zdravlju izbjeglica s postraumatskim problemima (i PTSP-om). Konkretno, cilj projekta je:

  • Podići svijest o pojavi posttraumatskih poteškoća i simptoma među izbjeglicama i mogućnostima rane intervencije u mentalnom zdravlju ovih ljudi.
  • Podržati stalni stručni razvoj edukatora koji rade s izbjeglicama (učitelji, instruktori, mentori itd.) i osoba koji rade na tzv. prvim linijama, osobito volontera.
  • Razviti jednostavne, praktične alate (Smjernice za podizanje svijesti i Aktivnosti) za sveobuhvatno informiranje i podršku ljudima koji rade s traumatiziranim izbjeglicama. Ovi alati sadržavat će preporuke i ključne aktivnosti usmjerene na zadovoljavanje potreba izbjeglica i migranata, kao i kraće module o postupanju s posttraumatskim problemima i simptomima (uključujući PTSP) te ključna saznanja iz istraživanja.
  • Razviti internetske i mobilne aplikacije temeljene na spomenutim alatima.

Projekt se uklapa u zajedničku strategiju partnera, a razvoj smjernica i aktivnosti za podizanje svijesti o posljedicama koje psihotrauma ostavlja na izbjeglice u skladu je s njihovim istraživanjima, edukacijskim aktivnostima i operativnim programima. Transnacionalna suradnja među partnerima, od kojih većina dolazi iz zemalja intenzivno uključenih u trenutačnu „izbjegličku krizu“, obogatit će kvalitetu rezultata i učinit će ih izravno primjenjivima u cilju smanjenja patnje i povećanja sposobnosti izbjeglica i tražitelja azila narušenog mentalnog zdravlja da se nose za zahtjevima svog integracijskog procesa.

Sinteza zaključaka o trenutačnoj situaciji, kao i osvrt na postojeće modele, politike i inicijative različitih zemalja partnera utjecat će na razvoj rezultata projekta. Ciljane skupine i dionici koji će procjenjivati ishode projekta najvažniji su akteri u prijenosu rezultata projekta u redovne aktivnosti s izbjeglicama i migrantima. U cilju širenja i promoviranja rezultata našeg projekta provest će se diseminacija materijala i održat će se nekoliko diseminacijskih događanja, i na razini zemalja partnera i na europskoj razini općenito.