25% van de vluchtelingen die in Europa aankomen zou aan PTSD kunnen lijden Het project levert informatie & leermateriaal voor niet-gespecialiseerde verstrekkers
van zorgen voor vluchtelingen
De impact van het project zal een verbetering van de werkkwaliteit voor helpers van vluchtelingen zijn

Over het Project

Het doel van ons project is het bewustzijn te vergroten over het voorkomen van posttraumatische problemen (waaronder PTSS) bij vluchtelingen en asielzoekers, de symptomen ervan en de mogelijkheden om in een vroeg stadium laagdrempelig in te grijpen op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg; en de verdere professionele ontwikkeling van mensen die zich met het onderricht van vluchtelingen bezighouden (zoals leerkrachten, opleiders, mentoren, enz.) en jeugdwerkers te ondersteunen, vooral omdat zij te maken zullen krijgen met een toenemend aantal vluchtelingen/asielzoekers met verschillende psychologische en emotionele problemen en gedragsmoeilijkheden.

Doelgroep

De doelgroepen en belanghebbenden zijn onder meer:
  • Mensen zonder psychiatrische of psychologische opleiding die op contractuele of vrijwillige basis met vluchtelingen werken (bv. sociale en medische diensten, jeugdwerkers, enz.);
  • Taalleerkrachten en -trainers; leerkrachten in het lager en secundair onderwijs met leerlingen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond, alsook leerkrachten voor volwassenen;
  • Organisaties die zich bezighouden met de opvang en/of administratie van vluchtelingen en asielzoekers
Richtlijnen

Bewustmakingsrichtlijnen zullen worden ontwikkeld als een eenvoudig, praktisch instrument om mensen die werken met vluchtelingen met een traumatische achtergrond op een alomvattende manier te ondersteunen en te informeren.

Actiefiches

Actiefiches zullen aanbevelingen en belangrijke acties bevatten om tegemoet te komen aan de noden van vluchtelingen en migranten, korte modules over de beoordeling van en het omgaan met PTSS.

e-platform

Het e-platform zal de levering van alle onlinetools van het project ondersteunen en zal ook interactieve onlinetools zoals fora, blogs en sociale netwerkapplicaties ondersteunen.

Mobiele Applicatie

Mobiele applicatie voor mobiele smartphones en tablets.

Jongste berichten