Online Materiaal

Het belangrijkste wat het project moet opleveren is:

Rapport over de behoefte-evaluatie

Uitwerking van een behoefteanalyse en beschrijving van de recentste situatie van vluchtelingen en migranten in de zeven projectlanden; verwerking van alle landenrapporten tot één alomvattend rapport over de behoefte-evaluatie. Het rapport zal dienen als een van de instrumenten om het bewustzijn te vergroten en zal de basis leggen voor een dicht netwerk van strategische samenwerkingspartners.

Richtlijnen

Bewustmakingsrichtlijnen zullen worden ontwikkeld als een eenvoudig, praktisch instrument om mensen die werken met vluchtelingen met een traumatische achtergrond op een alomvattende manier te ondersteunen en te informeren over aspecten die een weerslag hebben op hun geestelijke toestand en langetermijneffecten van psychologische nood.

Actiefiches

Actiefiches zullen aanbevelingen en belangrijke acties bevatten om tegemoet te komen aan de noden van vluchtelingen en migranten, korte modules over de beoordeling van en het omgaan met posttraumatische problemen (waaronder PTSS); aan bod komen lastig gedrag van cliënten, opzet van interventies en aflevering en de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.

e-platform

Het e-platform zal de levering van alle onlinetools van het project ondersteunen en zal ook interactieve onlinetools zoals fora, blogs en sociale netwerkapplicaties ondersteunen. Het vergemakkelijkt real-time vertaling en zal de taalbarrière tussen gebruikers uit verschillende landen slopen.

Geselecteerde online materialen

Geselecteerde online materialen uit richtlijnen en actiefiches zullen op een pedagogisch verantwoorde manier worden omgezet in geïntegreerde apps voor smartphones.

Mobiele applicatie

Mobiele applicatie voor mobiele smartphones en tablets