Partneri

Koordinátor

KATOLÍCKA UNIVERZITA V LEUVENE

Inštitút kriminológie v Leuvene

LEUVEN, BELGICKO

http://www.kuleuven.be/linc

Typ organizácie:

Inštitúcia pre vyššie vzdelávanie (tretieho stupňa)

Kontakt:

Prof. Stephan Parmentier
stephan.parmentier@kuleuven.be

Partners

INTEGRA INSTITUT

Institut za razvoj clovekovih potentialov

VELENJE, SLOVINSKO

http://www.eu-integra.eu

Typ organizácie:

Mimovládna organizácia/asociácia/zameraná na sociálne služby

Kontakt:

Sonja Bercko Eisenreich
sonja.bercko@eu-integra.eu

QUALED

občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie

BRATISLAVA, SLOVENSKO

http://www.qualed.net

Typ organizácie:

Inovatívne vzdelávanie/Inštitút/Vzdelávacie centrum – vzdelávanie dospelých

Kontakt:

Alenka Valjaškova
office@qualed.net

SVEUCILISTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET

Katedra psychiatrie a psychologickej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita v Rijeke (Chorvátsko)

RIJEKA, CHORVÁTSKO

http://www.medri.uniri.hr

Typ organizácie:

Škola/Inštitút/Vzdelávanie centrum – odborné vzdelávanie (druhého stupňa)

Kontakt:

Dr. Tanja Franciskovic / Dr. Marina Crepulja
tanja.franciskovic@medri.uniri.hr

AKADIMAIKO DIADIKTYO (GUnet)

ATÉNY, GRÉCKO

http://www.gunet.gr

Typ organizácie:

Výskumný inštitút/výskumné centrum

Kontakt:

Pantelis Balaouras / Constantinos Tsibanis
costas@noc.uoa.gr

Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (WIN)

WÜRNITZ, RAKÚSKO

http://www.wissenschaftsinitiative.at

Typ organizácie:

Výskumný inštitút/výskumné centrum

Kontakt:

Dr. Wolfgang Eisenreich
office@wissenschaftsinitiative.at

Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V.

BOCHUM, NEMECKO

http://www.mfh-bochum.de

Typ organizácie:

Mimovládna organizácia/asociácia/zameraná na sociálne služby

Kontakt:

Bianca Schmolze
b.schmolze@gerechtigkeit-heilt.de