Projekt

Čeravno je množično migracijsko gibanje, ki je leta 2015 prineslo več kot milijon beguncev v evropske države upadlo, lahko pričakujemo, da bodo številni begunci v prihodnjih letih še naprej prihajali v Evropo. Ta velika naloga zahteva ne le dodatne proračune za registracijo, nastanitev, hrano, zdravstveno oskrbo in izobraževanje, ampak tudi velki delež delovne sile.
Medtem, ko imajo nekateri izmed tistih, ki z begunci delajo dobro strokovno ozadje kot psihologi, socialni delavci itd., Ima ogromen del ljudi, ki delajo z begunci, zlasti v nevladnih organizacijah in prostovoljskem sektorju,drugačno strokovno podlago in pogosto tudi le svojo dobro voljo pomagati. Včasih pa je lahko tudi “dober namen mišljen kot nasprotje dobremu.”

pstd

Ta vidik je še posebej pomemben, če upoštevamo, da približno polovica beguncev, ki prihajajo v Evropo, doživlja psihološke stiske, ki so posledica doživete travme. Več kot polovica teh lahko trpi zaradi post-travmatskih težav, vključno s post-travmatsko stresno motnjo (PTSD). Vendar pa so post-travmatske težave pogosto spregledane, ker večina tako imenovanih »first liners« – ljudi, ki so v neposrednem prvem stiku z begunci in prosilci za azil, tega ne prepozna.

Namen projekta je omogočiti nestrokovnjakom, ki delajo z begunci, da bodo lažje prepoznali in nudili nizko stopnjo psihosocialne podpore in zgodnjo laično pomoč na področju duševnega zdravja beguncem s post-travmatskimu težavami (PTSM). Še posebej:

  • Povečati ozaveščenost o pojavu posttravmatskih problemov in njegovih simptomov med begunci in prosilci za azil ter o možnostih zgodnjega ukrepanja na področju duševnega zdravja na nižji stopnji.
  • Podpreti nadaljnji poklicni razvoj tistih, ki begunce izobražujejo (kot so učitelji, trenerji, mentorji itd.) In tisi, ki so še posebej izpostavljeni – prostovoljci.
  • Razviti enostavna praktična orodja (smernice za dvig ozaveščenosti in akcijske liste), ki bodo celovito podpirala in obveščala ljudi, ki delajo z begunci; ta orodja bodo vsebovala priporočila in ključne ukrepe za zadovoljevanje potreb beguncev in migrantov, kratke module z oceno inuravnavanjem posttraumatskih težav in simptomov (vključno s PTSP) ter ključne ugotovitve raziskav.
  • Razviti internetno in mobilno aplikacijo, ki temelji na zgoraj omenjenih orodjih.

Projekt se ujema z osnovno strateško usmeritvijo partnerjev, pri razvoju smernic in akcijskih listov za ozaveščanje o učinkih psihotraume na begunce v skladu z njihovimi raziskovalnimi ali izobraževalnimi dejavnostmi in njihovimi operativnimi programi. Mednarodno sodelovanje partnerjev, večina jih je iz držav, ki so bile močno vključene v nedavno “begunsko krizo”, bo obogatilo kakovost rezultatov in jih takoj uporabilo za zmanjšanje trpljenja in povečanje zmožnosti beguncev in iskalcev azila s težavami na področju duševnega zdravja, da se bodo lažje soočali s procesom vključevanja.

Sinteza ugotovitev »trenutnega stanja« ter pregled obstoječih modelov, politik in pobud v različnih partnerskih državah bo vplivala na razvoj različnih izsledkov. Ciljne skupine in zainteresirane strani, ki ocenjujejo rezultate projekta, so glavni akterji za prenos rezultatov projekta v njihove dejavnosti in delo z begunci in migranti. Številni  projektni  dogodki bodo organizirani za širjenje in promocijo rezultatov projekta, tako na nacionalni ravni v vseh državah partnericah projekta,  kot tudi na evropski.