25% z utečencov ktorí prichádzajú do Európy môže trpieť PTSD Projekt poskytuje informácie a študijné materiály pre neodborníkov pracujúcich s utečencami Cieľom projektu je zlepšenie kvality práce dobrovoľníkov a pomocných pracovníkov
s utečencami

O Projekte

Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie o výskyte post-traumatických problémov (vrátane PTSD) medzi utečencami a žiadateľmi o azyl. Zámerom je aj zvýšenie povedomia o symptómoch a o možnostiach skorej intervencie v oblasti duševného zdravia utečencov a o podpore ďalšieho odborného vzdelávania pracovníkov s utečencami (ako sú učitelia, tréneri, mentori, a pod.) a pracovníkov s mládežou z radov utečencov, špeciálne preto, že budú pracovať so zvyšujúcim sa počtom utečencov/žiadateľov o azyl s rôznymi psychologickými a emocionálnymi problémami i problémami so správaním.

Cieľová skupina

Cieľová skupina a partneri zahŕňajú:
  • Osoby bez psychiatrického a psychologického vzdelania, ktoré pracujú buď na zmluvu alebo ako dobrovoľníci s utečencami (napr. sociálne a zdravotnícke služby, pracovníci s mládežou a pod.);
  • Učitelia jazykov a tréneri; učitelia na základných a stredných školách so žiakmi z radov utečencov alebo migrantov, rovnako ako aj učitelia pre dospelých;
  • Organizácie zaoberajúce sa príjmom a/alebo registráciou prichádzajúcich utečencov a žiadateľov o azyl
Sprievodca

Sprievodca na zvýšenie povedomia o posttraumatickej integrácii bude vytvorený ako jednoduchý, praktický nástroj na podporu a informovanosť ľudí pracujúcich s utečencami s traumatickou minulosťou.

Sada materiálov

Sada materiálov bude obsahovať odporúčania a kľúčové schopnosti pre spoznanie potrieb klientov z radov utečencov a migrantov, a tiež krátke moduly na spoznanie a zvládnutie PTSD.

e-platforma

E-platforma bude podporovať šírenie všetkých online nástrojov projektu a podporí interaktívne nástroje dostupné online ako napr. fóra, blogy a sociálne siete.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia pre smartfóny a tablety.

Novinky