Το έργο

Αν και το μαζικό μεταναστευτικό κίνημα που έφερε το 2015 πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες σε ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει μικρότερο, αναμένεται ότι πολλοί πρόσφυγες θα συνεχίσουν να φθάνουν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Αυτό το τεράστιο έργο απαιτεί όχι μόνο πρόσθετους προϋπολογισμούς για την εγγραφή, τη στέγαση, τα τρόφιμα, την ιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση, αλλά και ένα μεγάλο εργατικό δυναμικό. Ενώ ορισμένοι από αυτούς τους εργαζόμενους έχουν το αντίστοιχο επαγγελματικό υπόβαθρο ως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ., το συντριπτικό μέρος των ατόμων που εργάζονται με πρόσφυγες, ειδικά στις ΜΚΟ και τον εθελοντισμό, έχει μόνο διοικητικό ή άλλο επαγγελματικό υπόβαθρο και απλώς τη βούλησή τους να βοηθήσουν. Αλλά μερικές φορές «η καλοπροαίρετη στάση είναι το αντίθετο προς την ορθή στάση».

pstd

Αυτή η πτυχή είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν λαμβάνουμε υπόψη ότι περίπου οι μισοί από τους πρόσφυγες που φθάνουν στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές που οφείλονται σε τραύμα. Οι μισοί από αυτούς θα μπορούσαν να υποφέρουν από μετατραυματικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της μετατραυματικής διαταραχής άγχους (PTSD). Ωστόσο, τα μετατραυματικά προβλήματα συχνά παραβλέπονται, απλώς και μόνο επειδή οι περισσότεροι αποκαλούμενοι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής – οι άνθρωποι που βρίσκονται σε άμεση επαφή με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο – δεν γνωρίζουν οτιδήποτε για αυτά.

Στόχος του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μη εξειδικευμένους φροντιστές προσφύγων να εντοπίζουν και να παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη πρώτου επιπέδου και πρώιμες παρεμβάσεις ψυχικής υγείας πρώτου επιπέδου σε πρόσφυγες με μετατραυματικά προβλήματα (και PTSD). Ειδικότερα:

  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εμφάνιση μετατραυματικών προβλημάτων και των συμπτωμάτων τους μεταξύ των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο καθώς και σχετικά με τις δυνατότητές για πρώιμες πρώτου επιπέδου παρεμβάσεις ψυχικής υγείας.
  • Να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών προσφύγων (όπως δάσκαλοι, εκπαιδευτές, μέντορες κλπ.) καθώς και εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα εθελοντές.
  • Να αναπτύξει απλά, πρακτικά εργαλεία (Κατευθυντήριες γραμμές για την ευαισθητοποίηση και Φύλλα Δράσης) για να υποστηρίξει και να ενημερώσει με ολοκληρωμένο τρόπο τα άτομα που εργάζονται με πρόσφυγες. Αυτά τα εργαλεία περιέχουν συστάσεις και βασικές ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και των μεταναστών, σύντομες ενότητες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των μετατραυματικών προβλημάτων και συμπτωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της PTSD) και βασικά ευρήματα από την έρευνα.
  • Να αναπτύξει ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικτύου και εφαρμογές για κινητές συσκευές για την διάθεση των παραπάνω εργαλείων.

Το σχέδιο εντάσσεται στην κοινή υποκείμενη στρατηγική των εταίρων στο βαθμό που η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και φύλλων δράσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις του ψυχοτραυματισμού στους πρόσφυγες συμβαδίζει με τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Η συνεργασία των εταίρων, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από χώρες που έχουν εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη «προσφυγική κρίση», θα εμπλουτίσει την ποιότητα των αποτελεσμάτων και θα τους καταστήσει άμεσα δυνατούς για να συμβάλουν στη μείωση των δεινών και να αυξήσουν την ικανότητα των προσφύγων και των αιτούντων ασύλου ώστε να έχουν την ψυχική υγεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία ένταξής τους.

Η σύνταξη των πορισμάτων της «τρέχουσας έρευνας» καθώς και η ανασκόπηση των υφιστάμενων μοντέλων, πολιτικών και πρωτοβουλιών στις διάφορες χώρες εταίρους θα επηρεάσουν την εξέλιξη των διαφόρων αποτελεσμάτων. Οι ομάδες-στόχοι και οι ενδιαφερόμενοι που αξιολογούν τα αποτελέσματα του έργου, είναι οι κύριοι φορείς για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου στις δραστηριότητες τους με πρόσφυγες και μετανάστες. Τα υλικά διάδοσης καθώς και διάφορες εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού οργανώνονται για να διαδώσουν και να προωθήσουν τα αποτελέσματα του έργου μας, τόσο σε εθνικό επίπεδο στις χώρες της εταιρικής σχέσης όσο και σε μια ευρωπαϊκή.